Duidelijke Werkwijze

Wij weten dat alle IT projecten ongeacht de grootte de nodige uitdagingen met zich mee brengen. Dit lijdt vaak tot frustraties en onduidelijkheden.

 

Bij Unitsol hebben we en gestroomlijnde werkwijze welke erop gericht is u als klant zo goed mogelijk te begeleiden bij uw IT project.

 

Samen maken we van uw project een succes!

Kennismaking

HOE GAAN WE TE WERK

Voordat de samenwerking van start kan gaan willen wij eerst u en uw bedrijf leren kennen.
Hiervoor plannen wij een kennismakingsgesprek in.

U kunt een kennismakingsgesprek ook direct zelf inplannen via onze online planner of vul ons contactformulier in en wij nemen contact met u op.
Het eerste kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Tijdens dit gesprek bespreken we wat UnitSol voor u kan betekenen en hoe wij dit vorm kunnen geven.
Maar vooral willen wij deze tijd benutten om u te leren kennen.
We zullen o.a. bespreken wat uw wensen en visie voor uw bedrijf zijn, wat u belangrijk vindt en wat u nodig denkt te hebben.
Op basis van dit gesprek proberen wij helder te krijgen of UnitSol iets voor u kan beteken.

Contact

Analyse

HOE GAAN WE TE WERK

Binnen 10 werkdagen na het kennismakingsgesprek nemen wij contact met u op.
Wij zullen u dan een voorstel doen voor een analyse door een IT Professional.
De hoogte van de vergoeding voor deze analyse is afhankelijk van de omvang van deze analyse.
Deze analyse wordt toegespitst op de punten die in het kennismakingsgesprek zijn besproken.

Als u tevreden bent over de eerste kennismaking en het voorstel, plannen wij een dag of dagdeel voor de analyse in.
Ook dit kunt u zelf inplannen via onze online planner.

 

Tijdens deze analyse komen wij bij u op locatie en gaan wij in gesprek met u en indien van toepassing uw medewerkers.
De analyse is bedoeld om in kaart te brengen wat uw behoeftes, eisen, vraagstukken enz. zijn.
Hierbij is het ook belangrijk dat wij in gesprek gaan met alle betrokken binnen uw bedrijf.
Op basis van de verworven informatie gaan wij de mogelijkheden voor u onderzoeken.
De informatie analyse en het advies leggen wij voor u vast.

Contact

Advies

HOE GAAN WE TE WERK

Naar aanleiding van het advies in de analyse kunt u besluiten of gebruik wilt maken van de onderzochte mogelijkheden.
Wij helpen u graag met het realiseren van de mogelijkheden. Natuurlijk staat u vrij om een dienstverlener uit te kiezen.
Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van de diensten en professionals van UnitSol staan wij u graag bij.

U krijgt vanaf dit moment een vast contactpersoon bij UnitSol.

Zo heeft u altijd 1 aanspreekpunt.
Wij doen u een voorstel voor de rest van het traject, 50% van de kosten van de analyse worden hierop in mindering gebracht.
Wij gaan dan wederom met u in gesprek over de daadwerkelijke vorm en het beoogde resultaat van de dienstverlening.
Dit doen wij tijdens het adviesgesprek.

 

 

Ook het Advies gesprek kunt u zelf inplannen via onze online planner.

Contact

Realisatie & Consult

HOE GAAN WE TE WERK

In dit traject leveren wij het uiteindelijk product aan u op en zorgen voor de implementatie hiervan binnen uw bedrijf.
De duur van dit traject is afhankelijk van de omvang van het product en de leercurve voor u en uw medewerkers.

 

Als klant van UnitSol staat u er nooit alleen voor.
Al onze klanten hebben lifetime ondersteuning op producten/diensten die door ons zijn verzorgd.
Ook kunt u altijd bij ons terecht voor vervolgafspraken. Wij rekenen slechte eenmaal de analysekosten.
Indien u voor andere zaken gebruik wenst te maken van de dienstverlening van UnitSol brengen we geen analysekosten meer in rekening.
De analyse is altijd kosteloos voor klanten van UnitSol.

Contact